Odkurzacze do chłodziw

Urządzenia do wysysania przepracowanej emulsji z maszyny

nc 200